inDemand yhteiskehittämismalli

A person looking at health data on a tablet compurer

Jokaiselle tarpeen mukaan

inDemand on uusi toimintamalli, joka on kehitetty yhteistyössä kolmen kaupungin – Murcia, Oulu ja Pariisi – kesken. Mallissa julkisen sektorin toimijat ja yritykset ratkaisevat kaupungin terveydenhoito-organisaatioiden tunnistamia haasteita yhteiskehittämisen keinoin.  InDemand -malli lisää julkisen terveydenhuollon toimintakapasiteettia löytämällä ratkaisuja haasteisiinsa ja samalla syntyy yksityisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhteiskehittämisen myötä ratkaisujen kehittäjä saa koko ajan palautetta ratkaisun toimivuudesta.

Ensimmäinen vaihe inDemand kehityksestä on nyt valmis ja se tuotti neljä uutta eHealth -ratkaisua. Oulu on mukana myös inDemand -hankkeen käynnissä olevassa toisessa vaiheessa.

Ratkaisun sivusto

https://www.indemandhealth.eu/indemand-oulu/