Generation Z -maailma

Kollaasi tavanomaisista käyttötavaroista

GenZ -hanke on Oulun yliopiston nelivuotinen (2018 – 2022) Ihmiset muuttuvassa maailmassa -fokusalueen vetämä profilaatiohanke. Hankkeen rahoittavat Suomen Akatemia ja Oulun yliopisto.

Hankkeessa keskitytään löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

GenZ -hankkeeseen osallistuvat Oulun yliopiston humanistinen, luonnontieteellinen, kasvatustieteiden sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Digitalisaatioon liittyvistä hankaluuksista on helppo löytää esimerkkejä, emmekä tiedä, millaisia haasteita älykkäiden teknologioiden kehittyminen tuo vielä tullessaan. Aiheeseen liittyy suuria kysymyksiä: Miten ihmisen tarpeet voitaisiin ottaa älyteknologioissa paremmin huomioon? Ja toisaalta, mitä ihminen itse voi tehdä, jotta hän hallitsisi teknologiaa eikä päinvastoin?

”Digitaalinen tulevaisuus on hämyinen. Emme tiedä, millaiseksi esimerkiksi ’esineiden internet’ tai tekoäly muodostuu. Mutta tiedämme paljon siitä, miten ihminen käyttäytyy, puhuu, oppii, tekee yhteistyötä ja toimii eettisesti, ja voimme soveltaa sitä tietoa tähän isompaan kuvioon”, hankkeen johtaja Pentti Haddington sanoo. ”Lähtökohtamme on ehdottomasti ihminen, hänen edellytystensä parantaminen.”

Niinpä GenZ pyrkii tuomaan ihmistieteet mukaan älyteknologioiden kehitykseen, jossa yleensä mennään ”teknologia edellä”. Toisena, vähintään yhtä keskeisenä tavoitteena on kehittää ihmisen omia kykyjä ja keinoja – Haddington puhuu ”ihmisen vahvistamisesta” – joiden avulla voi pärjätä digitalisaation myllerryksessä.

Ratkaisun sivusto

https://www.oulu.fi/genz/