Lapsiystävällinen kunta Oulu

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa Oulun kaupunkia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsiystävällisessä kunnasssa lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita yhdessä aikuisten kanssa.

Lapsiystävällisessä kunnassa hyödynnetään sähköisiä palveluita.

Lapsiystävällisessä kunnassa helposti saavutettavat sähköiset palvelut lisäävät yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Lapsiystävällisessä kunnassa jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja saada tietoa heitä koskevista asioista.

Oulussa on:

Ratkaisun sivusto

https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/lapsiystavallinen-kunta