Arctic Drone Labsille Euroopan komission teknologiakeskus-tunnustus

A simple roadmap of the city of Oulu

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) koordinoima Arctic Drone Labs on saanut Euroopan komission tunnustuksen. Arctic Drone Labs (ADL) on ensimmäinen ammattikorkeakoulun johtama teknologiakeskus, joka on läpäissyt komission tiukat kriteerit Advanced Technology for Industries -keskukselle. Arctic Drone Labs tarjoaa teollisuudelle ja pk-yrityksille pääsyn edistyneisiin teknologioihin yhteistyöprojektien avulla.

Arctic Drone Labsissa (ADL) on yli 40 suomalaista yritystä tai tutkimuslaitosta, jotka kattavat laajan joukon drooneissa käytettyjä tekniikoita, kuten painettu älykkyys, 5G/6G -verkot, anturitekniikat ja kuvankäsittely. Arctic Drone Labsillä on myös käytössään merkittävä lentokalusto testausta ja tuotekehitystä varten. Testaukseen liittyvä palvelutoiminta keskittyy laboratoriotestaukseen, prototyyppien kehittämiseen ja tuotekonseptien demoamiseen. Laitteiden lisäksi Arctic Drone Labsillä on testausalueita eri puolilla Suomessa. Testauksen tukena on myös merkittävä joukko drone-lentäjiä.

Euroopan komissio on kartoittanut teknologiakeskuksia, jotka tarjoavat päättäjille, teollisuuden edustajille ja korkeakouluille pääsyn edistyneisiin teknologioihin sekä osaajaresursseihin. Teknologiakeskukset mahdollistavat ja auttavat teollisuutta hallitsemaan siirtymistä vähähiiliseen ja tietoon perustuvaan talouteen. EU:n alueella on hiukan yli 300 huippuyliopistojen ja kansallisten tutkimuslaitosten koordinoimaa teknologiakeskusta joista 14 on Suomessa.

Vuonna 2018 Euroopan komissio myönsi Arctic Drone Labsille digitaalisen innovaatiokeskittymän statuksen.

Lisätietoja 

Arctic Drone Labsin johtaja Kimmo Paajanen, kimmo.paajanen@oamk.fi 040 661 2871

www.arcticdronelabs.com