Oulun kaupunginhallitus hyväksyi Digitaalinen Oulu -ohjelman

Kollaasi tavanomaisista käyttötavaroista

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden Digitaalinen Oulu -ohjelman maanantaina 3.2.2020. Ohjelma on yksi keväällä 2018 hyväksytyn kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista.

Digitaalinen Oulu -ohjelman visioksi on määritelty ”Oulu on digitalisaatiota ja yhdessä tekemistä hyödyntävä älykäs kaupunki”. Älykkäällä kaupungilla tarkoitetaan kaupunkia, jossa teknologiaa hyödyntämällä sujuvoitetaan ihmisten arkea, edistetään asukkaiden hyvinvointia ja tehostetaan palveluja.

Älykkäät kaupungit tarjoavat toimintaympäristön, joka tukee alueen toimijoiden, kuten yritysten sekä tutkimus- ja opetuslaitosten, kehittymismahdollisuuksia. Ideana on vastata kaupungin tunnistamiin haasteisiin uudenlaisin ratkaisuin.

Digitaalinen Oulu -ohjelman painopisteet ovat

  1. Elinvoimaa digitalisaation ja kehittäjäkumppanuuden avulla sekä
  2. Vaikuttavuutta digitalisaatiota ja dataa hyödyntämällä.

Painopisteille on määrittely tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuut. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. 

Digitaalinen Oulu -ohjelman keskeisenä tavoitteena on edistää digitalisaatiota kaupungin omien toimintojen lisäksi laajasti osana yhteiskunnan toimintoja. Kaupunkistrategian lisäksi lähtökohtana ovat kaupungin tekemät sitoumukset digitalisaation edistämiseksi.

Digitaalinen Oulu -ohjelman valmistelusta on vastannut Oulun Digi -liikelaitos. Ohjelman tavoitteena on edistää alueen toimijoiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä. Ohjelman valmistelu on tehty laajassa yhteistyössä Oulun kaupungin hallintokuntien ja alueen keskeisten toimijoiden kanssa.

Sidosryhmistä valmisteluun on osallistunut mm. Oulun Innovaatioallianssin ekosysteemiryhmiä, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Yritysten näkökulmien kokoaminen on tehty yhteistyössä BusinessOulun ja Oulun kauppakamarin Tietoteollisuusvaliokunnan kanssa.

Digitaalinen Oulu -ohjelman keskeiset tulokset ja digitaaliset ratkaisut kootaan Smart City Oulu www-sivustoille (www.smartcityoulu.com). Sivustot toimivat Oulun alueen ratkaisujen ja kehitysalustojen markkinointipaikkana ja käyntikorttina, joiden avulla tehdään näkyväksi Oulun alueella tehtävä kehitystyö. Tavoitteena on nostaa Oulun profiilia ja edistää kehittäjäkumppanuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.    

Koko ohjelma on luettavissa verkkosivulta: www.ouka.fi/digitaalinenoulu