Parasta innovaatiokumppanuutta – OIA:n parhaita yritystarinoita

Parasta innovaatiokumppanuutta yritysten kanssa on käytännössä toteutettu kokeilussa, jossa aidossa asumisympäristössä testattiin mobiiliratkaisua ikäihmisten terveydentilan seurantaan. Yritysten kanssa yhdessä on myös kehitetty vesilaitosdatan uusia sovelluksia ja lisätty metallialan houkuttelevuutta tulevaisuuden työvoiman silmissä.

Oulun innovaatioallianssin (OIA) kohdealoilla toteutetaan mielenkiintoisia yritysten kehittämistapauksia. Kaupunkiympäristön ja terveyden digitaalisuuteen sekä kiertotalouteen liittyen kumppanuus voi olla kokeiluita ja pilotteja, yhteiskehittämistä, verkostoihin osallistumista, yhteisiä projekteja, tuoreinta tutkimustietoa tai osaamisen lisäämistä. Yhteistä on se, että OIA toimii kasvualustana jollekin yhdessä tehtävälle uudelle.

Uusia, ketteriä ratkaisuja yhdessä tekemällä

Yrityksiä kutsutaan yhteiskehittämään palveluitaan ja kiihdyttämään tuotekehitystään kumppaneiden kanssa. Yritysten käytössä ovat pilotointi- ja testauspalvelut sekä monenlaiset kokeilualustat ja kehittämisympäristöt.

Ikäihmisten asumispalveluyksikössä kokeiltiin hoitajan älypuhelimella käyttämää sovellusta, jonka avulla suoritetut systemaattiset hengitystaajuus- ja sykemittaukset auttoivat seuraamaan asiakkaiden tilaa. Normaaliarvoista poikkeavissa tilanteissa hoitaja voi ensin pyytää ohjeistusta sairaanhoitajalta tai esimieheltä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi muutoksia lääkitykseen, lisätutkimuksia tai siirtoa sairaalahoitoon. Kokeilun perusteella mm. parannettiin ratkaisun mittaustilannetta ja mittausalgoritmeja.

Rakennetaan verkostoja ja hankkeistetaan kehittämistarpeita

Jätevesiverkoston datan hallinta ja uudet sovellukset ovat kärkenä kestävän kiertotalouden kehittämishankkeessa. Yritysten, vesilaitosten ja yliopiston yhteisessä hankkeessa selvitettiin jätevesiverkoston mittausdatan parempaa hyödyntämistä tavoitteena vuotojen havainnointi ja niiden korjaaminen. Samalla selvitettiin vesilaitosten omaisuuden hallintaa ja digitalisointia. Yhteinen työskentely jatkuu vesialan testausympäristön rakentamisessa.

Tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen

Koko OIA-toimintaa läpileikkaava teema on osaaminen ja jatkuva oppiminen. OIA ennakoi yritysten tulevaisuuden osaamistarpeita ja etsii koulutusmahdollisuuksia. Metallialalla työvoimapula on arkipäivää. We < 3 Metal -kampanjassa edistetään metallialan imagon parantamista työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Tähtäimessä ovat sekä nuoret että vanhemmat uraa tai alan vaihtoa pohtivat henkilöt. We <3 Metal avaa metallialan positiivisia puolia ja herättelee mielenkiintoa metallialaa kohtaan. Kampanja toteutetaan yhdessä metallialan yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Innovaatioallianssin tehtävä on tunnistaa uusia mahdollisuuksia. Kärkiä ovat tulevaisuuden tietoverkot ja langattomien ratkaisujen kehitys, autonomiset ajoneuvot ja data-avaruuden mahdollisuudet. Älykaupunki toimii kehitysalustana. Terveyden ja hyvinvoinnin kärkiä ovat virtuaalipalvelut, uudet sote-innovaatiot ja testaustoiminta. Innovaatiokumppanuutta rakennetaan myös uuden sukupolven teräksen ja energiaratkaisujen, teollisuuden sivuvirtojen sekä vety- ja vesiosaamisen saroilla.