Merkittävä avaus droonien ammattimaiseen käyttöön

Miehittämätön ilmailu on toden teolla lähdössä lentoon. Sähköllä toimivat, lentävät, lähipäästöttömät laitteet eli droonit pääsevät nyt yritysten ja tutkijoiden suurennuslasin alle. Tehokkaan, turvallisen ja ammattimaisen toiminnan varmistamiseksi on selätettävä useita merkittäviä haasteita. Tällaisia ovat esimerkiksi alailmatilan lennonvarmistus, lennon hallinta näköyhteyden ulkopuolella ja mahdollisuus suorittaa useita eri tehtäviä yhdellä lennolla. Näitä ja useita muita pulmia ratkoo kansainvälisestikin merkittävä Drolo-projekti.

Drolo-projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja alailmatilan liikenteenhallintaan, 5G-yhteyksiin sekä painetun ja sulautetun elektroniikan hyödyntämiseen. Hankkeessa testataan älykkäitä droonipalveluita satamaan, droonien käyttöä lentoaseman lähialueella, droonisääpalvelua ja vedyn sopivuutta droonien energialähteeksi. Hankkeessa kehitetään myös suomalaisten droonitoimijoiden liiketoimintamalleja vientinäkökulmasta. Esimerkiksi useiden tehtävien suorittaminen jopa usealle asiakkaalle samalla lennolla parantaa droonien kustannustehokkuutta. Hanke pystyttää Suomen ensimmäisen droonien lennonjohdon testialueen Oulun seudulle.  Kumppaneina projektissa on joukko alan keskeisiä kansallisia kaupallisia- ja tutkimustoimijoita.  Hanke luo myös ekosysteemin, joka jatkossa synnyttää drooneihin liittyviä innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

Lue koko juttu VTT:n sivulta: https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/merkittava-avaus-droonien-ammattimaiseen-kayttoon