Oulu mukana infra-alan ProDigial-tutkimusohjelmassa

Vaaleanpunainen polkupyörä ja pyöräilykypärä

Oulu sekä yhdeksän muuta kaupunkia ovat mukana Tampereen yliopiston koordinoimassa ProDigial-tutkimusohjelmassa. Tavoitteena ohjelmassa on luoda tuottavuus- ja digiloikka infra-alalle, edistää digitalisaation hyödyntämistä ja siten vastata infra-alan ajankohtaisiin haasteisiin.

”Tie- ja katutyömailla ja laajemmin koko infra-alalla törmätään usein tuottavuusongelmiin. Tietoa hukataan, tuplatyötä tehdään paljon, projektien omistajuudessa on epäselvyyksiä, hankintakäytännöt ovat kirjavia, tuotantoprosessit ovat puutteellisia ja asenteet ovat luutuneita. Korjausvelkaa pitäisi saada pienennettyä”, kerrotaan Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Elinkaariajattelu lisää laatua

Tutkimusohjelma jakautuu neljään tutkimuskokonaisuuteen, jotka liittyvät elinkaaren läpäisevään tietoon, hankintaan ja yhteistyöhön, toimintakulttuurin muutokseen sekä tuottavuuden parantamiseen. Yhtenä kantavana teemana on elinkaariajattelun lisääminen ja yhteistyön tekeminen koko elinkaaren ajan. 

”Kun investointivaiheessa otetaan elinkaarikustannukset huomioon, se lisää infran laatua. Vaikka suunnittelun ja rakentamisen hintalappu on suurempi, ylläpitokustannuksissa saatetaan säästää”, Industry Professor Kalle Vaismaa Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terrasta kertoo.

Yksi merkittävä osa-alue ProDigialissa on toimintakulttuurin muutos. Jos tekniset ratkaisut eivät päädy käytäntöön, digiloikka jää ottamatta. Työprosessit täytyy trimmata digitalisaatiota edistäviksi ja tehokkuutta parantaviksi.

Oulu tuo oman osaamisensa tutkimusohjelmaan

”Oulussa on perinteisesti hoidettu infra-asioita hyvin ja jatkuvan kehittämisen taso on ollut korkea. Hankkeen myötä haluamme tuoda omaa osaamistamme muiden tietoon sekä kehittää yhdessä muiden kanssa vielä parempia toimintamalleja sekä työkaluja tuottavuuden ja laadun parantamiseen. Tuloksista hyötyy koko infra-ala sekä valtakunta. On hienoa, että olemme päässeet mukaan ja erittäin keskeiseen rooliin”, kertoo Oulun Infran johtaja Pasi Heikkilä, joka toimii myös tutkimusohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana.

ProDigial-hankkeessa ovat Tampereen yliopiston lisäksi mukana Väylävirasto sekä kymmenen kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Lappeenranta ja Kuopio. Tutkimusohjelmassa tehdään monenlaisia pilotteja konkreettisissa infrahankkeissa, joita on toteuttamassa 20 infra-alan yritystä.

ProDigial-tutkimusohjelmaa 2020–2023 koordinoi Tampereen yliopisto. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1,5 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
Pasi Heikkilä
pasi.heikkila @ ouka.fi
044 703 2122