Oulu sai rahoitusta OmaData-hankkeeseen

A person looking at health data on a tablet compurer

Kaupunkistrategiaan pohjautuvan Digitaalinen Oulu -toteutusohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa palvelujen vaikuttavuutta dataa hyödyntämällä. 

Avainasemassa on kaupunkilaisten suostumukseen perustuva datan käyttö. Kaupunkilaisdatan käyttäminen tapahtuu reilusti, avoimesti ja yhteisten standardien mukaan.

Tavoitteeseen liittyy myös se, että jos dataa jalostetaan, tulee myös tekoälyn jalostusalgoritmien olla avoimia ja sellaisia, jotka eivät syrji ketään.

Lue juttu Kalevasta