Oulu­lai­set yri­tyk­set tart­tui­vat koro­na­haas­tee­seen

|||

Tur­val­li­sen kans­sa­käy­mi­sen var­mis­ta­mi­nen, etä­työs­ken­te­lyn nopea lisään­ty­mi­nen ja ter­vey­den­huol­lon kuor­mit­tu­mi­nen ovat saa­neet oulu­lai­set yri­tyk­set kehit­tä­mään tuot­tei­ta tehos­ta­maan tais­te­lua koro­na­vi­rus­ta vas­taan.

Lue artik­ke­li (englan­nik­si) tääl­tä.