Oulun kaupunki ryhtyy maksamaan laajakaistatukea

A person looking at health data on a tablet compurer

Oulun kaupunki ryhtyy maksamaan paikallisten laajakaistahankkeiden edistämiseksi määräaikaista laajakaistatukea. Määrärahaa varataan vuosille 2021–2022 yhteensä 500 000 euroa. Tuki on tarkoitettu paikallisten laajalaistahankkeiden rakentamiseen.

Laajakaistatuki on haettavissa ajalla 1.1.–31.5.2021. Pitkällä hakuajalla halutaan turvata riittävä valmisteluaika hakijoiden selvitysten ja suunnitelmien tekemiselle. Vapaamuotoisessa laajakaistatukihakemuksessa tulee esittää tuen piiriin haettavan laajakaistahankkeen suunnitelma ja kustannusarvio sekä kuluttajille tarjottavat laajakaistatuotteet.

Laajakaistatuen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus.

Lisätietoja:
https://www.ouka.fi/laajakaistatuki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Tapio Siikaluoma, p. 044 703 2114
BusinessOulu
Heikki Huhmo, p. 050 360 5940
Oulun Digi
Ari Ylinärä, p. 040 562 2684