Kiertokaari

Tulevaisuuden kiertotalouskeskuksena edistämme eri alan yritysten, oppilaitosten ja jätehuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä tutkimus- ja kokeiluhankkeita, joissa lisätään jätemateriaalien uusiokäyttöä. Haemme uusia yhteistyökumppaneita Ruskon jätekeskuksessa toteutettaviin kiertotaloushankkeisiin. Ruskon jätekeskuksen alueella voimme tarjota innovaatioalustaksi käsittelykenttää, joka mahdollistaa nopeasti uusien kiertotalouspilottien testaamisen ja käyttöönoton Kiertokaaren ympäristöluvan puitteissa.

Kiertokaari hyödyntää biokaasua sähkön- ja lämmöntuotannossa, toimittaa biokaasua teollisuuteen sekä liikennepolttoaineeksi. Tuotamme sähköä myös omalla aurinkovoimalalla. Tankkaamme yhtiömme kaasuautoihin itse jalostamaamme liikennebiokaasua. Valtaosa Ruskon jätekeskukseen vastaanottamastamme jätemateriaalista hyödynnetään materiaalina ja energiana.

Lisätietoja:
Sami Hirvonen, toimitusjohtaja
sami.hirvonen(at)kiertokaari.fi
+358 40 703 4776

Kokeilualustan sivusto

https://circhubs.fi/toimija/ruskonniitty/