PrintoCent

A close up of printed electronics.

VTT:n, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulu Innovation Oy:n vuonna 2008 perustama PrintoCent on painettavan elektroniikan ja optisen mittaustekniikan innovaatiokeskus. Sen ytimenä on 40 yrityksen klusteri, pilotointi- ja valmistusympäristö sekä yhteiset kehityshankkeet. PrintoCentiä koordinoi VTT. Klusteriin kuuluvien startup-yritysten saama rahoitus on ylittänyt 40 M€ ja niiden liiketoiminta kehittyy kansainvälisessä verkostossa voimakkaasti laajentuen.

Kokeilualustan sivusto

https://www.printocent.net/about-us/