Reaa­liai­kai­nen 5G-tes­tausym­pä­ris­tö

Roadmap of the city of Oulu

5G Test Network (5G TN) koos­tuu kah­des­ta verk­ko­kon­fi­gu­raa­tios­ta.

VTT:n hal­lit­se­mas­sa, rajoi­te­tus­sa verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä yri­tyk­set voi­vat var­mis­taa tek­no­lo­gian­sa, tuot­tei­den­sa ja sovel­lus­ten toi­mi­vuu­den kont­rol­loi­dus­ti.

Oulun yli­opis­ton hal­lit­se­mas­sa jul­ki­ses­sa ver­kos­sa on mah­dol­lis­ta tuot­teis­taa lait­tei­ta ja sovel­luk­sia todel­li­ses­sa käyt­töym­pä­ris­tös­sä.

Tes­ti­verk­koa laa­jen­ne­taan myös kat­ta­maan eri­lai­sia käyt­töym­pä­ris­tö­jä Oulun kau­pun­kiyh­tei­sös­sä. 5G TN on osa val­ta­kun­nal­lis­ta 5G TNF kehi­ty­sym­pä­ris­töä.

Kokeilualustan sivusto

https://5gtn.fi/