Smart Cam­pus Oulu – Lin­nan­maa

Two people testing virtual reality glasses.

Oulun yli­opis­tol­la käyn­nis­tyy Smart Cam­pus ‑han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on raken­taa tut­ki­musin­fra yhdis­tä­mäl­lä 5G-tes­ti­verk­ko, big data ja reu­na­las­ken­ta, IoT-ver­kot ja VR/AR. Sul­je­tun tut­ki­musym­pä­ris­tön lisäk­si syn­tyy mui­ta ympä­ris­tö­jä puo­lia­voi­mis­ta täy­sin avoi­miin kehi­ty­sym­pä­ris­töi­hin.

Kokeilualustan sivusto

https://smartcampus.fi/oulu/