UAM Oulu

Urban Air Mobility Oulu (UAM Oulu) on droonijärjestelmien kehittämiseen tähtäävä strateginen aloite

UAM Oulun perimmäisenä tavoitteena on tehdä koko kaupungista droonitoiminnan elävä laboratorio, joka tarjoaa keskitetyn yhteys- ja palvelupisteen kaikelle Oulun kaupungin U-Spacen puitteissa tapahtuvalle elinkeinotoiminnalle sekä droonisovelluksille erityisesti pohjoisen oloissa. Lisäksi se tarjoaa testaus-, tutkimus- ja demotoiminnan teknologia-alustan kehitettäessä turvallisia ja kaikkiin sääolosuhteisiin sopivia drooneja sekä skaalautuvia UAM-sovelluksia.

Aloitteen takana ovat Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja VTT, joiden kanssa läheisessä yhteistyössä ovat Suomen UAS-innovaatioekosysteemi Arctic Drone Labs sekä Digital Innovation Hub.

UAM Oulu on aktiivisesti mukana kehittämässä kestävää kaupunkiliikennettä ja eurooppalaista U-Spacea osallistumalla UAM Initiative Cities Communityn toimintaan sekä Digital Innovation Hub -verkostoihin ja yhteistyökumppanien kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

UAM Oulu ottaa huomioon myös uuden teknologian ja kaupunkisuunnittelun yhteiskunnalliset ja ekologiset näkökohdat. Samalla luodaan visiota kaupunki- ja esikaupunkialueiden, lähiöiden sekä kaupunkien välisten alueiden ja maaseudun tulevaisuudesta. Erityisesti keskitytään eri teollisuudenalojen sekä liikenteen ja droonisovellusten haasteisiin pohjoisen vaikeissa sääoloissa.

UAM Oulun toimijoiden tähtäimessä ovat mullistavat mobiliteettiin, robotiikkaan ja autonomisiin järjestelmiin, tekoälyyn, kyberturvallisuuteen ja viestintään liittyvät innovaatiot. Yhdessä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa rakennetaan huippuluokan ICT-infrastruktuuria, joka luo perustan Smart City Oululle. Työryhmämme jäsenet kehittävät 5G Test Networkia ja ovat mukana 6G Flagship -tutkimusohjelman toiminnassa. Olemme myös osa Pohjoismaiden suurinta ICT-verkostoa, Allied ICT Finlandia.

Kokeilualustan sivusto

https://www.uam-oulu.com/