5G tekee elä­mäs­tä Oulus­sa entis­tä­kin parem­paa

A simple roadmap of the city of Oulu

Lii­ke­toi­min­taa kehit­tä­vän Business­Oulun yhteys­pääl­lik­kö Heik­ki Huh­mol­la on sel­vä aja­tus sii­tä, mitä digi­taa­li­suus ja uuden suku­pol­ven 5G-ver­kon hyö­dyn­tä­mi­nen kau­pun­gis­sa tar­koit­taa.

”Olem­me perin­tei­ses­ti ollut lan­gat­to­mien tek­no­lo­gioi­den kau­pun­ki ja olem­me sitä edel­leen. Samaan aikaan näem­me, että ole­mal­la tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen etu­ri­vis­sä mah­dol­lis­tam­me uusien työ­paik­ko­jen syn­ty­mi­sen”, Huh­mo lin­jaa.

Lue artik­ke­li Eli­san jul­kai­sus­ta