Avoi­met han­ke­haut

Poh­jois-Suo­men ESR+ ‑haku Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Lapis­sa ja Kai­nuus­sa 15.11.2023 — 31.1.2024

Han­ke­haun kuvaus:

Poh­jois-Suo­men Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­to plus (ESR+) haku ‘Uudis­tu­va ja osaa­va Suo­mi 2021–2027 ’ ‑ohjel­mas­sa koh­dis­tuu toi­min­ta­lin­jaan 4: Työl­lis­tä­vä, osaa­va ja osal­lis­ta­va Suo­mi. Haus­sa ovat auki toi­min­ta­lin­jan kaik­ki eri­tyis­ta­voit­teet: 4.1 Pol­ku­ja töi­hin, 4.2 Uut­ta osaa­mis­ta työ­elä­mään ja 4.3 Yhden­ver­tai­seen osal­li­suu­teen. 

Han­ke­haus­sa hae­taan yleis­hyö­dyl­li­siä kehit­tä­mis­hank­kei­ta. Hank­kei­den toi­min­nan tulee olla voit­toa tavoit­te­le­ma­ton­ta ja tulos­ten tulee olla ylei­ses­ti hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Rahoi­tus­ta ei myön­ne­tä orga­ni­saa­tioi­den perus­toi­min­taan.  

Hake­muk­sia voi jät­tää Uudis­tu­va ja osaa­va Suo­mi 2021–2027 ‑ohjel­man toi­min­ta­lin­jan 4 kaik­kiin sisäl­töi­hin, mut­ta eri­tyi­ses­ti hake­muk­sia toi­vo­taan tee­moi­hin, jois­sa:

4.1 Pol­ku­ja töi­hin (4.a)

4.2 Uut­ta osaa­mis­ta työ­elä­mään (4.g)

4.3 Yhden­ver­tai­seen osal­li­suu­teen (4.h)

Tutus­tu han­ke­ha­kuil­moi­tuk­seen