Vies­tin­tä­ma­te­ri­aa­lit

OIA:n esit­te­ly­vi­deo

Oulu Inno­va­tion Alliance — Co-crea­ting inno­va­tions for a sus­tai­nable futu­re!

OIA-logot

Lataa OIA-logo­rimp­su, RGP

Lataa OIA-logo, suo­mi, RGB

Lataa OIA-logo, englan­ti, RGB

Lataa OIA-logo, suo­mi, nega, RGB

Lataa OIA-logo, englan­ti, nega, RGB

OIA-esit­te­ly­diat

Lataa tie­dos­to