OIA-hank­keet

Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kus

DiKi — Digi­taa­lis­ten ter­veys­rat­kai­su­jen kiih­dyt­tä­mi­nen

FLYER – Lää­kin­näl­lis­ten lait­tei­den tes­taus­pal­ve­lun kehit­tä­mi­nen eko­sys­tee­mi­nen väli­se­nä yhteis­työ­nä

Digi­taa­li­sen ter­vey­den ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian kan­sal­li­nen osaa­mis­ver­kos­to

H2Koulu

RAPUA

Water Test­Bed & Water Test­Bed Infra

MetaCi­ty

Prop­­Tech-klus­­te­­ri, kiin­­teis­­tö- ja raken­nusa­lan digi­taa­li­set inno­vaa­tiot

Uraa uur­ta­vat poh­joi­set inno­vaa­tiot

Tule­vai­suu­den vety­lii­ke­toi­min­taa – Laa­ni­lan teol­li­suusa­lu­een vety­vi­sio

OIA-yri­­tysklus­­te­­rei­­den kehit­tä­mi­nen

Tie­toon perus­tu­van inno­vaa­tion alus­tat (TIA)