OIA-hank­keet

H2Koulu

RAPUA

Water Test­Bed & Water Test­Bed Infra

MetaCi­ty

Prop­­Tech-klus­­te­­ri, kiin­­teis­­tö- ja raken­nusa­lan digi­taa­li­set inno­vaa­tiot

Uraa uur­ta­vat poh­joi­set inno­vaa­tiot

Tule­vai­suu­den vety­lii­ke­toi­min­taa – Laa­ni­lan teol­li­suusa­lu­een vety­vi­sio

OIA-yri­­tysklus­­te­­rei­­den kehit­tä­mi­nen

Tie­toon perus­tu­van inno­vaa­tion alus­tat (TIA)