Ajan­koh­tais­ta

PRINSE’24 — Prin­toCent Industry Semi­nar 

Prin­toCent is orga­nizing the 8th Industry Semi­nar 24.–25.1.2024 in Oulu! At PRINSE the Prin­ted Intel­li­gence com­mu­ni­ty gat­hers from all parts of the world to hear the sta­tus of the industry and tech­no­lo­gy, to meet old and new friends and to do busi­ness. Regi­stra­tion is open and ear­ly-bird rates apply until 8.12.

Tapah­tu­mat

|
Tapah­tu­ma

PRINSE’24 — Prin­toCent Industry Semi­nar 

Prin­toCent is orga­nizing the 8th Industry Semi­nar 24.–25.1.2024 in Oulu! At PRINSE the Prin­ted Intel­li­gence com­mu­ni­ty gat­hers from all parts of the world to hear the sta­tus of the industry and tech­no­lo­gy, to meet old and new friends and to do busi­ness. Regi­stra­tion is open and ear­ly-bird rates apply until 8.12.
|
Tapah­tu­ma

Prop­­Tech-klus­­te­­rin työ­pa­ja

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Prop­Tech ‑klus­te­ri­toi­min­nan ensim­mäi­seen works­ho­piin 28.11. klo 8.30 – 12 Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Lin­nan­maan kam­puk­sel­le! Tule mukaan vai­kut­ta­maan Prop­Tech-klus­te­rin fokuk­sen ja tee­mo­jen raken­ta­mi­seen.
|
Tapah­tu­ma

Nort­hern Power — Hydro­­gen-the­­med busi­ness event in Oulu, Fin­land 14.2.2024

Nort­hern Power is part of Nor­dic Hydro­gen Week on Februa­ry 13–15th, 2024.

Uuti­set

|
Uuti­nen

Craf­ta­rit teke­vät sof­taa tilauk­ses­ta

Opin­to­jen ja työn yhdis­tä­mi­nen niin, että työ edis­tää opin­to­ja eikä hidas­ta nii­tä, kuu­los­taa huip­pui­deal­ta. Sel­lai­nen on Craft­Mas­ters-ohjel­ma, jos­sa myös Jere Lot­vo­nen ja Jan­ne Kero­la työs­ken­te­le­vät.
|
Uuti­nen

Olk­ka­ri kat­taa pöy­dän labo­ra­to­riois­ta meta­ver­su­miin

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) kat­taa 12.12. Olk­ka­ri-tapah­tu­maan pöy­dän täy­del­tä ajan­koh­tais­ta tut­ki­mus­ta, kehi­tys­tä, inno­vaa­tioi­ta, osaa­mis­ta ja eko­sys­tee­me­jä. Olk­ka­ris­sa tutus­tu­taan oulu­lai­siin kär­ki­tee­moi­hin teol­li­suus­puis­tois­ta meta­ver­su­miin.
|
Uuti­nen

OIA raken­taa Olk­ka­rin Busi­ness­A­se­mal­le 12.12.

Haluat­ko tie­tää miten Oulu suun­nis­taa koh­ti tule­vai­suut­ta kokei­le­va­na äly­kau­pun­ki­na? Entä miten meta­ver­su­mi luo uut­ta ulot­tu­vuut­ta? Muut­tu­va maa­il­ma haas­taa toi­min­ta­ta­po­ja ja kas­vat­taa tar­vet­ta osaa­val­le työ­voi­mal­le ja jat­ku­val­le oppi­mi­sel­le, olet­ko aal­lon­har­jal­la? Vas­tauk­sia näi­hin kysy­myk­siin löy­dät Olk­ka­ris­ta jou­lu­kuus­sa.

Blo­git

|
Blo­gi

Haus­sa hyvä haas­te

Hyvä haas­te ansait­see tul­la rat­kais­tuk­si. Haas­te­läh­töi­sel­lä kehit­tä­mi­sel­lä luo­daan uut­ta. Par­haim­mil­laan yhden haas­te, aito tosie­lä­män kehit­tä­mis­koh­de, voi olla uut­ta lii­ke­toi­min­taa toi­sel­le
|
Blo­gi

OIA-Olk­­ka­­ri 12.12.2023

Olk­ka­ri tar­jo­aa näy­teik­ku­nan Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kiin­nos­ta­vim­piin aihe­pii­rei­hin ja koko­aa yhteen OIA-kump­pa­nei­ta, yri­tyk­siä, kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta.
|
Blo­gi

Klus­te­rei­ta ja lei­ri­nuo­tioi­ta

Olem­me tot­tu­nei­ta kerään­ty­mään klus­te­rei­hin, raken­ta­maan arvo­ver­kos­to­ja, ver­kos­toi­tu­maan ja toi­mi­maan eko­sys­tee­meis­sä. Ehkä myös lau­la­maan lei­ri­nuo­tioil­la.