Eko­sys­tee­mi­kou­lu

Eko­sys­tee­mi­kou­lus­sa OIA:n kär­kioh­jel­mat, pro­jek­tit ja klus­te­rit tun­nis­ti­vat sidos­ryh­mät ja nii­den tar­peet ja mää­rit­te­li­vät nii­den perus­teel­la eko­sys­tee­mi­pal­ve­lut yri­tyk­sil­le.

Eko­sys­tee­mi­kou­lus­sa kehi­tet­tiin OIA:n yhtei­nen arvo­lu­paus “paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta”.

OIA:n tuot­teis­te­tut pal­ve­lut: