Komis­sio on hyväk­sy­nyt uuden lan­gat­to­man ICT:n S3 kump­pa­nuu­den Poh­jois-Poh­jan­maan aloit­tees­ta

Kaupunkikuva

Älyk­kään eri­kois­tu­mi­sen S3 kump­pa­nuus ”Euroop­pa­lai­nen lan­ga­ton ICT” sai komis­sion hyväk­syn­nän

Euroo­pan komis­sio on hyväk­sy­nyt uuden älyk­kään eri­kois­tu­mi­sen kump­pa­nuu­den tee­mas­sa lan­ga­ton ICT. Kump­pa­nuus perus­te­taan Oulun yli­opis­ton ja Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton aloit­tees­ta. Mui­ta kump­pa­nuu­teen sitou­tu­nei­ta aluei­ta ovat Norr­bot­ten Ruot­sis­ta, Poh­jois-Pra­bant Alan­ko­mais­ta, Wiel­ko­pols­ka Puo­las­ta, Län­si-Kreik­ka Krei­kas­ta ja Kata­lo­nia Espan­jas­ta. Kes­kus­te­lut Flan­der­sin (Bel­gia) ja Emi­lia-Romag­nan (Ita­lia) liit­ty­mi­ses­tä ovat käyn­nis­sä. 

Lue uuti­nen tääl­tä.