Uusi 6G Waves leh­ti jul­kais­tu

Pitäi­si­kö 6G:n olla tek­ni­nen askel 5G:stä vai jokin todel­la radi­kaa­li muu­tos koh­ti uut­ta? Suo­men 6G-lip­pu­lai­va­hank­keen uusim­mas­sa 6G Waves leh­des­sä käy­dään läpi 6G-tut­ki­muk­sen saa­vu­tuk­sia ja poh­di­taan, mihin tek­no­lo­gi­aa pitäi­si kehit­tää. Jul­kai­su on englan­nin­kie­li­nen.

Tutus­tu jul­kai­suun: https://oulurepo.oulu.fi/bitstream/handle/10024/46564/nbnfioulu-202312083567.pdf