Futu­re­Tech Oulu koko­aa äly­kau­pun­gin mah­dol­li­suuk­sia

Futu­re­Tech Oulu ‑tapah­tu­ma 12.10. koko­aa yhteen Poh­jois-Suo­men elin­kei­noe­lä­mää, tut­ki­joi­ta ja päät­tä­jiä. Tapah­tu­ma kes­kit­tyy älyk­kään kau­pun­gin mah­dol­li­suuk­siin, teko­ä­lyyn ja sii­hen liit­ty­vään lii­ke­toi­min­taan sekä uuden tek­no­lo­gian inno­vaa­tioi­hin, jot­ka vie­vät eteen­päin äly­rat­kai­su­ja.

Futu­re­Tech Oulu on osa Busi­ness­A­se­mal­la 10.–13.10. jär­jes­tet­tä­vää digi­viik­koa, joka nimen­sä mukai­ses­ti nos­taa esil­le aihet­ta laa­jem­min­kin: Miten digil­lä tehos­te­taan hyvin­voin­tia? Miten teko­ä­ly aut­taa työn­haus­sa? Mitä kuu­luu verk­ko­kaup­piail­le? Miten elo­ku­va- ja AV-alan kes­tä­vyyt­tä mita­taan? Ohjel­man ohes­sa voi päi­vit­täin tutus­tua Busi­ness­A­se­man FabLa­biin. Vii­kon tapah­tu­mat täy­den­ty­vät osoit­tee­seen businessasema.com/tapahtumat.

oulu.com/ictoulu/futuretech-oulu