OIA:n Olk­ka­ri on eko­sys­tee­min näy­teik­ku­na

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin yhtei­nen tori­ta­pah­tu­ma Olk­ka­ri 12.12. koko­aa yhteen kär­kioh­jel­mia, klus­te­rei­ta ja pro­jek­te­ja. Olk­ka­ri tar­jo­aa näy­teik­ku­nan kiin­nos­ta­vim­piin aihe­pii­rei­hin.

Mikä on ajan­koh­tais­ta oulu­lai­ses­sa kier­to­ta­lou­des­sa? Miten kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­nen mah­dol­lis­taa uuden­lai­sia teol­li­suus­puis­to­ja? Mis­sä kai­kes­sa robo­tit ja droo­nit ovat työn tou­hus­sa? Miten Smart City Oulus­sa kehit­tyy? Miten toi­mi­taan klus­te­reis­sa ja kehi­te­tään yhdes­sä? Miten saa­da enem­män irti enna­koin­ti­työs­tä? Olk­ka­ri-tapah­tu­ma antaa vas­tauk­sia kaik­kiin näi­hin kysy­myk­siin. Mitä sinä haluai­sit tie­tää?

Tule kans­sam­me 12.12. Busi­ness­A­se­mal­le OIA-vuo­den pää­ta­pah­tu­maan. Päi­vän ohjel­mas­sa tie­tois­ku­ja, työ­pa­jo­ja ja demo­ja. Valit­se kiin­nos­ta­vim­mat!

Haluat­ko tuo­da oman ajan­koh­tai­sen aihee­si näy­til­le Olk­ka­riin? Ja osal­lis­taa mui­ta olk­ka­ri­lai­sia sen kehit­tä­mi­seen? Nyt on oikea aika vara­ta klus­te­ril­le­si / kär­kioh­jel­mal­le­si / pro­jek­til­le­si oma 30 min ses­sio Olk­ka­ris­ta. Päi­vän ohjel­ma täy­den­tyy koko ajan.

Olk­ka­ri-tapah­tu­man idea on rehel­li­ses­ti varas­tet­tu ja oulu­lai­sit­tain paras­tet­tu 6Ajan suo­si­tuis­ta Olk­ka­ri-tapah­tu­mis­ta. Olk­ka­ri koko­aa yhteen OIA-kump­pa­nei­ta, yri­tyk­siä, kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta.

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta tulos­sa näil­le sivuil­le, lai­ta päi­vä jo nyt kalen­te­rii­si.

Lisä­tie­dot ja varauk­set:

Pir­jo Kos­ki­nie­mi, pirjo.koskiniemi@businessoulu.com, 040 592 5375

Soi­le Joki­nen, soile.jokinen@businessoulu.com, 040 183 4722